AANLEVEREN/DEADLINES

Let op: week, 30, 31, 32 en 33 geven wij geen krant uit

Advertenties reserveren
Reserveren van advertenties voor het komende nummer (uitgave iedere dondedag/vrijdag) kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur via info@degroenevenen.nl. Later in overleg, bel 0297 38 52 57.

Advertenties aanleveren
Advertenties dienen uitsluitend gereserveerd en aangeleverd te worden via info@degroenevenen.nl. Te plaatsen materiaal dient uiterlijk woensdag 12.00 uur in ons bezit te zijn in de vorm van volledige cPDF-bestanden. Andere wijze van aanlevering tegen eventuele meerkosten en uiterlijk maandag 15.00 uur. Vraag naar onze mogelijkheden. Sinds 1 april 2020 heeft De Groene Venen ook de plaatsingen van het Witte Weekblad De Ronde Venen overgenomen. Zij zijn gestopt met een uitgave in gemeente De Ronde Venen.

Foldermateriaal insteken
Wij bieden de mogelijkheid om uw folders en brochures in de krant bij te sluiten binnen het verspreidingsgebied of een gedeelte daarvan. Neem contact op voor informatie over tarieven, beschikbaarheid en aanlevering.

Nieuws en persberichten
Inzendingen voor het komende nummer kunnen worden aangeboden tot dinsdag 17.00 uur via info@degroenevenen.nl. Teksten insturen als Word-bestand of als losse (zogeheten ‘platte’) tekst in de mail, met foto’s als apart bestand (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels, ca. 1 MB bestandsgrootte). Teksten in PDF en foto’s in Word en/of PDF geplakt kunnen niet worden verwerkt. Eventueel grote foto's versturen via WeTransfer.com.

Familie- en rouwberichten
Inzendingen voor het komende nummer kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur via info@degroenevenen.nl. Later? Bel ons: 0297 38 52 57. Digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels).

Verschijningsdata 2024

Uitgave is op donderdag/vrijdag.

Let op: week, 30, 31, 32 en 33 geven wij geen krant uit